Skip to product information
1 of 1

直接捐款支持團隊持續經營

直接捐款支持團隊持續經營

Regular price €12,12 EUR
Regular price Sale price €12,12 EUR
Sale Sold out
Tax included.
金額
無限感激,多謝支持我地持續營運!我地會繼續發揮公共財的能量,幫助各地方組織強大香港民族的實力!

1月3日後會短暫撤出英國幾個月,去台灣降低生產及生活成本,增加利潤以確保經營,係節流的生存法。
之後寄英國運費不變,我地會補貼番差額,但郵寄時間會增加至兩星期(不過台灣郵票好靚的) 現時接近200款item,平均一款備貨50至1000個不等,每多一款就要多百幾鎊的投資。去台灣都會想睇下台灣製造,除了支持中華民國外,係想睇下幫唔幫到減輕經營壓力。
所以大致上都無咩影響,仍然有得買,可以放心,多謝大家長期的支持!

Shipping

£1.05 for standard shipping to UK with 3-4 business days delivery.

£2.20 for standard international shipping to United States, Australia, Canada with 7-10 business days delivery.

View full details